مدارک مورد نیاز جهت فعالسازی کارتخوان

مدارک لازم جهت دریافت کارتخوان سیار به شرح ذیل می باشد

شناسنامه

کارت ملی

تایید شماره شبا مهردار از بانک

 تکمیل فرم های psp 

مدارک موردنیاز برای فعالسازی کارت خوان تحت سوئیچ پرداخت نوین

جهت دانلود مدارک موردنیاز برای فعالسازی کارتخوان تحت سوئیچ ایران کیش به صورت فایل فشرده بر روی دکمه زیر کلیک کنید. این فرم ها برای کارتخوان های pax مدل s90 , s910 کاربرد دار

   

مدارک موردنیاز برای فعالسازی کارت خوان تحت سوئیچ سایان کارت

جهت دانلود مدارک موردنیاز برای فعالسازی کارتخوان تحت سوئیچ شرکت فن آوا کارت به صورت فایل فشرده بر روی دکمه زیر کلیک کنید


مدارک موردنیاز برای فعالسازی کارت خوان تحت سوئیچ  پاسارگاد (فناپ)

جهت دانلود مدارک موردنیاز برای فعالسازی کارتخوان های تحت سوئیچ شرکت فناپ به صورت فشرده بر روی دکمه زیر کلیک کنید.


مدارک موردنیاز برای فعالسازی کارت خوان تحت سوئیچ  ایرانکیش

جهت دانلود مدارک موردنیاز برای فعالسازی کارتخوان های تحت سوئیچ شرکت فناپ بر روی دکمه زیر کلیک کنید. این فرم برای انواع کارتخوان شرکت pax از جمله کارتخوان های زیر کاربرد دارد.

۱-  PAX-D210

۲- PAX-S90                                                       دانلود فرم های فناوا کارت