نحوه فعالسازی دستگاه

راهنمای فعال سازی کارتخوان

پس ازاینکه دستگاه کارتخوان خود را دریافت نمودید وطبق مراحل راهنمایی ثبت مدارک فعال سازی کارتخوان سیر و اتصال به حساب بانکی مدارک خود را برابر کارشناسان ما تکمیل و ارسال نمودید براساس صف ثبت مدارک در شاپرک بین 24 تا 48 ساعت زمان لازمه تا مدارک شما مورد برسی قرارگیرد مدارک شما پس از برسی توسط شاپرک تایید یا رد میشود 

در صورتی که مدارک شما تایید شده است مراحل زیر را دنبال کنید:

برای فعال سازی دستگاه یک عددسیم کارت همراه اول یاایرانسل دائمی/اعتباری دارای اینترنت تهیه کنید

خرید بسته اینترنتی وابستگی به تعداد تراکنش شما داد 

از وجود رول و درستی جا افتادن آن در دستگاه اطمینان حاصل فرمایید

دستگاه راز طریق دکمه مربوطه روشن کنید(بسته  به مدل دستگاه جایگاه دکمه ممکن است متفاوت باشد )

با استفاده از روشهای ارتباطی با کارشناسان ما از تخصیص دستگاه به کد پذیرنده اطمینان حاصل فرمایید و رمز پشتیبان را دریافت کنید

در صورتی که مدارک شما تایید نشده است مراحل زیر را دنبال کنید

-علت عدم  تایید مدارک را  از کارشناسان ما سوال کنید

-براساس اعلام کارشناس نقص مدارک خود را تکمیل کنید ومجدد برای کارشناس ارسال کنید