استخدام بازریاب

شرکت یکتا کارت رستا (نوشیجان) یکی از مهمترین زمینه ها و احداف خود را روی  فروش و پشتیبانی پر قدرت دستگاه کارتخوان سیار قرار داده و با داشتن قرارداد با پی اس پی های  پرداخت نوین آرین . سایان کارت و به زودی پاسارگاد اقدام به جذب نمایندگی و بازاریاب فعال فروش نموده است

جهت همکاری با شماره 09195753705 تماس بگرید . با تشکر